Vi älskar design och materialval - anteckningsbok skrivbok - SKRIVI.SE
Anpassa ditt budskap med prägling - varumärke eller namn - SKRIVI.SE
Revisorernas fickkalender - fd FAR-kalendern - lever vidare som MER-kalendern - SKRIVI.SE
Djupprägling av mönster på omslag - skrivbok/anteckningsbok - SKRIVI.SE
Exklusiva antecknings eller skrivböcker - SKRIVI.SE

Pam Mueller (Psychological Science, Princeton University)

Aktuell forskning visar på förbättrat minne och ökad prestation med penna och papper jämfört med digitala alternativ.

FOKUS/KONCENTRATION

Att skriva för hand är en mera krävande och komplicerad uppgift. En motorisk uppgift som påverkar din hjärna positivt för minne, inlärning och kunskap.

BEARBETNING

Att skriva för hand kräver att man hela tiden bearbetar information och sammanfattar den i nyckelord / korta meningar.

SKISSER

Enkelheten att göra små noteringar och skisser är oslagbar med penna och papper. Det ger dig en visuell bild som stärker minnet.

FÖRBÄTTRAT MINNE

Fokus/koncertration och egen bearbetning av innehåll medför bättre minne. Vilket leder till ökad framgång och kunskap för dig!

Analog framgång

Det är kunskap, struktur och design som kommer höja ditt och företagets varumärke över andras. Samt ökar din produktivitet. Därför ska du ha rätt verktyg för att lyckas. Det handlar om det skrivna ordet.

Det är vad Skrivi ger dig! Vi utmanar det digitala. Vi ger dig verktyg för att öka din framgång.

Skrivi.se - vi erbjuder dig exklusiva kalendrar och skrivböcker - kvalitet och kunskap

Vi använder cookies på sidan för att kunna förbättra din upplevelse vid besöket. Läs mera under våra köpvillkor.